ตับหวาน

    ลาบ

    By / March 31, 2017

    ลาบแต่เดิมนั้นเป็นอาหารที่มีมานานตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาในยุคนั้นมีการอพยพคนเป็นจำนวนมาและหลายครั้งหลายที่และวิธีการทำอาหารก็ได้ตามไปด้วยหนึ่งในสูตรอาหารนั้นลาบก็หนึ่งในสูตรนั้นทำให้ปัจจุบันอาหารที่ชื่อว่าลาบนั้นมีอยู่ทั่วประเทศไทยตอนกลางไปจนถึงภาคเหนือรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยและได้แบ่งเป็นหลายแบบหลายสูตรตามแต่ละท้องที่แต่ส่วนที่พบมากที่สุดก็จะเป็นการทำลาบตามท้องถิ่นของคนภาคอีสาน ขนาดของภาคอีสานลาบก็มีวิธีการทำที่หลากหลายแต่โดยทั่วไปแล้ว ลาบทำจากเนื้อสับละเอียดแบบดิบหรือที่ผ่านการปรุงแล้วนำมาผสมเข้ากับส่วนผสมและเครื่องปรุงต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามภูมิภาค รวมทั้งมีการใช้ไขมันจากสัตว์ หนังสัตว์ เครื่องใน เลือด น้ำดีและน้ำเพี้ย ตามด้วยเครื่องปรุงรสแบบง่ายหรือที่มีความซับซ้อน รวมถึงเครื่องเทศกว่ายี่สิบชนิดและสมุนไพรกว่าสามสิบชนิดมาผสมเข้าด้วยกัน ทำให้ได้อาหารจานหลักที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ลาบ ส้า หลู้ ก้อย ซกเล็ก เลือดแปลง ตับหวานและน้ำตกวิธีการปรุงลาบใช้หลักการเดียวกันกับยำโดยการผสมส่วนผสมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันประกอบด้วย เนื้อสับหรือบดละเอียด เครื่องในสัตว์ เนื้อประเภทอื่น ๆ หั่นเป็นชิ้น เครื่องเทศต่าง ๆ เครื่องปรุงรสและสมุนไพร เมื่อเข้ากันดีแล้ว ลาบจะถูกนำออกเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงนานาชนิด อาทิ ผักสด ผักยอดอ่อนและสมุนไพรทั้งนี้ ลาบที่นิยมรับประทานมีอยู่สองประเภทหลักด้วยกัน ได้แก่ ลาบจากล้านนาและลาบจากอีสาน โดยลาบล้านนารู้จักกันในชื่อ ลาบเมือง

Back to Top